Γραμματεια Συνδυασμου

Η σύνθεση της Γραμματείας της Παράταξης έχει ως εξής:

Αναστασίου Άγγελος

Εκπαιδευτικός
6944761403

Βέκρη Δάφνη

Δικηγόρος
6947944391

Γεωργίου Κώστας

Μηχανολόγος Μηχανικός - Δημοτικός Υπάλληλος
6945854490

Κάλτσας Μάκης

Δημοτικός Υπάλληλος
6972258316

Στέφος Θεόδωρος

Ελεύθερος Επαγγελματίας
6979726592

Μπράγιας Φώτης

Ελεύθερος Επαγγελματίας
6932313202

Τσιόκας Μιχάλης

Πτηνοτρόφος
6972210965

Ματσάγκας Μανώλης

Γεωπόνος - Υπάλληλος Διαχειριστικής Αρχής
6944187096

Γαρδίκος Βασίλης

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - Υποψήφιος Δήμαρχος
6932903388