ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ίδρυση της Δημοτικής παράταξης

Η ίδρυση της παράταξης, μιας ανεξάρτητης δημοτικής κίνησης πολιτών, δεν είναι αποτέλεσμα κάποιων «εργαστηριακών δοκιμών» κομματικών γραφείων ή προσωπικών συμφερόντων. Βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας, της συλλογικής λειτουργίας και των δημοκρατικών διαδικασιών. Στόχος είναι να αλλάξει το σκηνικό στο Δήμο μας και να αποδείξει ότι οι ενεργοί πολίτες έχουν τη δύναμη να συμβάλλουν αποτελεσματικά και καθοριστικά στη χάραξη της αναπτυξιακής πορείας του τόπου μας.

Η ελληνική κοινωνία βίωσε τη τελευταία δεκαετία μια μεγάλη, σε ένταση και διάρκεια, κρίση. Η κατάρρευση του στρεβλού καταναλωτικού μοντέλου «ανάπτυξης» της χώρας, οδήγησε στην οικονομική χρεωκοπία και στην ανάγκη σύναψης επώδυνων συμφωνιών δανεισμού. Με εργαλείο τις δανειακές της υποχρεώσεις επιβλήθηκαν σκληρά δημοσιονομικά μέτρα και νεοφιλελεύθερες πολιτικές, οι οποίες επιδείνωσαν την οικονομική και κοινωνική κατάσταση μεγάλου μέρους της κοινωνίας. Χαρακτηριστικά η έλλειψη ανταγωνιστικότητας, η υψηλή και μακροχρόνια ανεργία, η φτωχοποίηση ευρύτατων κοινωνικών στρωμάτων, η οπισθοδρόμηση του κοινωνικού κράτους και η απαξίωση των πολιτικών και κοινωνικών θεσμών.

Σήμερα, μέσα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό και ασταθές περιβάλλον, η χώρα ψάχνει το δρόμο της αναγέννησης. Προϋπόθεση επιτυχίας είναι η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών προς όφελος της κοινωνίας και όχι η απαξίωσή τους. Και αυτό θα επιτευχθεί με τη δέσμευση των αιρετών σε αρχές και θέσεις, αλλά πάνω από όλα με την ενεργοποίηση και συμμετοχή του πολίτη.

Σε μια εποχή που όλα γύρω μας αλλάζουν με τρομακτικά γρήγορους ρυθμούς, ο Δήμος μας χρειάζεται μια νέα δημοτική αρχή που θα χαρακτηρίζεται από δυναμισμό και υπευθυνότητα. Μια δημοτική αρχή που θα ανοίξει προοπτικές ανάπτυξης για τον τόπο, αγκαλιάζοντας όλους τους δημότες, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους προτιμήσεις.

Ο Δήμος αποτελεί τον θεσμό που βρίσκεται πιο κοντά από κάθε άλλο στον πολίτη και πρέπει να λειτουργεί με αρχές το συλλογικό συμφέρον και την κοινωνική αλληλεγγύη. Σήμερα βρίσκεται μπροστά σε νέες προκλήσεις. Η εκχώρηση σημαντικών αρμοδιοτήτων και τα πολλά και σημαντικά προβλήματα της κοινωνίας απαιτούν την ανάπτυξη οράματος και στόχων για την τοπική κοινωνία, την οργάνωση και λειτουργία του σε σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και την ενεργοποίηση και συμμετοχή του δημότη.

Ο Δήμος οφείλει να συνεργασθεί με τους συλλογικούς φορείς της περιοχής, να τους παρέχει έγκυρη κι έγκαιρη πληροφόρηση, να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των δημοτών και ειδικά των νέων, αφήνοντας πίσω τη λογική του κλειστού παιχνιδιού. Ο Δήμος Ζίτσας οφείλει να αποτελέσει σημείο αναφοράς στον τρόπο λειτουργίας του. Και έχει όλα τα εχέγγυα για να το πετύχει αυτό. Στο νέο αυτοδιοικητικό περιβάλλον που διαμορφώνεται με τη θέσπιση της απλής αναλογικής, η διοίκηση των Δήμων βασίζεται στο διάλογο και τη συνεργασία, η οποία γίνεται με βάση αρχές και προγραμματικές θέσεις και όχι ως προϊόν εκλογικών συναλλαγών και κατανομής αξιωμάτων. Οι δημοτικές παρατάξεις οφείλουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των καιρών και να αναλάβουν δεσμεύσεις έναντι των δημοτών.

Η Δημοτική Αρχή πρέπει να αναλάβει το ρόλο της και να στοχεύσει:

 • Στη δημοκρατική λειτουργία και την κοινωνική συμμετοχή.
 • Στο σχεδιασμό και την άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής για την ευρύτερη περιοχή.
 • Στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.
 • Στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών προς τις ευαίσθητες ηλικίες και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
 • Στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.
 • Στην ενθάρρυνση της ενεργοποίησης και ανάπτυξης πρωτοβουλιών της νεολαίας.

Οι προσεχείς δημοτικές εκλογές είναι κρίσιμες. Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης πρέπει να αναβαθμισθεί και να καταξιωθεί στη συνείδηση του δημότη. Η θέση του Δήμου Ζίτσας στον αυτοδιοικητικό χάρτη όχι μόνο της Ηπείρου, αλλά και της χώρας πρέπει να ενισχυθεί και προβληθεί. Για να επιτευχθεί χρειάζεται συνεργασία ευρύτερων δυνάμεων, συμμετοχή των δημοτών και διαφάνεια στη διοίκηση των δημοτικών υποθέσεων.

Η αίσθηση της ευθύνης για τις προκλήσεις του μέλλοντος οδήγησε τις δημοτικές παρατάξεις ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ, στελέχη της δημοτικής παράταξης ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ και ενεργούς δημότες στην απόφαση για συνένωση των δυνάμεων τους και τη συγκρότηση μιας νέας μεγάλης δημοκρατικής δημοτικής παράταξης στο Δήμο Ζίτσας, της ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Όραμά μας η δημιουργία συνθηκών για την ανάπτυξη της περιοχής και η βελτίωση της καθημερινότητας του δημότη, μέσα από συμμετοχική και αποτελεσματική διοίκηση του Δήμου.

Αυτός ο τόπος μας ενώνει και μας δυναμώνει. Τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα. Όλοι μαζί να προχωρήσουμε ενωμένοι κοιτάζοντας μπροστά. Ο Δήμος ανήκει στους δημότες του.


Αρχές της Δημοτικής παράταξης

Η Δημοτική Παράταξη «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» θεωρεί την αυτοδιοίκηση ως τον κύριο θεσμό σχεδιασμού και εφαρμογής τοπικής αναπτυξιακής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής, με τη συμμετοχή και ενεργοποίηση των δημοτών, ώστε να αντιμετωπισθούν τα πολλά και σημαντικά προβλήματα της περιοχής.

H παράταξη διέπεται από τις εξής θεμελιώδεις αρχές:

 • Δημοκρατική και αποκεντρωμένη διοίκηση του Δήμου
  • Αναβάθμιση της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Συνεργασία στη διοίκηση με τους προέδρους και τα συμβούλια των κοινοτήτων.
  • Οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών με στόχους και διαφάνεια, προς όφελος του δημότη.
 • Ενθάρρυνση συμμετοχής του δημότη στη διοίκηση
  • Αναβάθμιση της λειτουργίας της Επιτροπής Διαβούλευσης.
  • Διενέργεια τοπικών συνελεύσεων σε τακτικά χρονικά διαστήματα.
  • Συνεργασία με τοπικούς φορείς και συλλόγους.
  • Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην πληροφόρηση και τη συμμετοχή του πολίτη.
 • Συμβολή στην παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της περιοχής
  • Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδιασμού για επιμέρους παραγωγικούς τομείς.
  • Στήριξη πρωτοβουλιών της τοπικής επιχειρηματικότητας – συνεργασία με τις επιχειρήσεις της βιομηχανικής περιοχής.
  • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προσαρμογή του πρωτογενή τομέα στις σύγχρονες συνθήκες.
  • Σχεδιασμός τουριστικής ταυτότητας και εφαρμογή πολιτικής για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
  • Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  • Προώθηση της απασχόλησης, με έμφαση στις πληγέντες ομάδες του πληθυσμού.
 • Προστασία και ανάδειξη φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος
  • Πολεοδομικός σχεδιασμός οικισμών.
  • Χωροταξικός σχεδιασμός παραγωγικών δραστηριοτήτων.
  • Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση αποβλήτων.
  • Προώθηση της ανακύκλωσης και αξιοποίησης των απορριμμάτων.
  • Προστασία και αξιοποίηση φυσικών πόρων της περιοχής.
 • Δημοτικές και κοινωνικές υπηρεσίες
  • Δημόσιος έλεγχος κρίσιμων υπηρεσιών (καθαριότητα, νερό, αποχέτευση, δημοτικά έργα, ενέργεια, κοινωνικές δομές).
  • Οργάνωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Τιμολόγηση ανταποδοτικών υπηρεσιών με βάση την επιστημονική ανάλυση κόστους - εσόδων.
  • Υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων πολιτών – στήριξη δομών αλληλεγγύης.
  • Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών προς την τρίτη ηλικία.
 • Νεολαία – Πολιτισμός - Αθλητισμός
  • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη νεανική απασχόληση.
  • Ενίσχυση πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας.
  • Δημιουργία – βελτίωση υποδομών πολιτισμού – αθλητισμού.
  • Ανασχεδιασμός πολιτιστικών και αθλητικών πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.

Οργάνωση της Δημοτικής παράταξης

Η δημοτική παράταξη έχει εγγεγραμμένα μέλη, που ενστερνίζονται τους στόχους και τις θεμελιώδεις αρχές της παράταξης, όπως αυτές αναφέρονται στην ιδρυτική διακήρυξη. Τα μέλη της παράταξης έχουν υποχρέωση τακτικής συμμετοχής στις συνελεύσεις και τις εκδηλώσεις της παράταξης και δεν συμμετέχουν ή στηρίζουν άλλες δημοτικές παρατάξεις.

Όργανα διοίκησης

1. Επικεφαλής της παράταξης - Υποψήφιος Δήμαρχος.

Εκλέγεται από τα μέλη της παράταξης και έχει τετραετή θητεία.

 • Εκπροσώπηση της παράταξης στις διοικητικές αρχές – ΜΜΕ.
 • Συντονισμός της λειτουργίας των οργάνων της παράταξης.

2. Γραμματεία της παράταξης

Αποτελείται από 7 μέλη, εκλέγεται από τα μέλη της παράταξης και έχει διετή θητεία.

 • Προγραμματισμός – απολογισμός της πορείας της παράταξης.
 • Σύγκλιση - εισήγηση θεμάτων Γενικής Συνέλευσης.
 • Διοίκηση παράταξης – εφαρμογή αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης.
 • Οργάνωση μελών – ομάδων εργασίας.
 • Συνεργασία με δημοτική ομάδα.
 • Κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας της παράταξης.
 • Έγκριση κατάρτισης ψηφοδελτίου.

3. Γενική Συνέλευση μελών

Αποτελείται από το σύνολο των μελών της παράταξης και είναι το κυρίαρχο όργανο των αποφάσεων της παράταξης στα καίρια ζητήματα Συγκαλείται τακτικά δυο φορές το χρόνο και έκτακτα για τη λήψη αποφάσεων σε καίρια ζητήματα. Η σύγκλιση γίνεται από την Γραμματεία της παράταξης ή όταν ζητηθεί γραπτά από τουλάχιστον 40 μέλη.

 • Έγκριση ιδρυτικής διακήρυξης – προγραμματικών θέσεων.
 • Καθορισμός θέσεων παράταξης σε καίρια ζητήματα.
 • Έγκριση προγραμματισμού – απολογισμού παράταξης.
 • Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της παράταξης.

Δημότες του Δήμου Ζίτσας,

Σας εκθέτουμε σήμερα την ιδρυτική μας διακήρυξη και σας καλούμε συμμέτοχους στην κοινή προσπάθεια για τη δημιουργία ενός σύγχρονου Δήμου, με όραμα και στόχους, με συμμετοχή του δημότη στη διοίκηση, για τη ανάπτυξη της περιοχής και την πρόοδο της κοινωνίας.

Η νέα εποχή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση χρειάζεται πρόσωπα και ομάδα ανθρώπων που γνωρίζουν τα προβλήματα του Δήμου, έχουν «ζυμωθεί» με την ενεργή παρουσία τους στην τοπική κοινωνία και είναι έτοιμοι να βοηθήσουν με τις ικανότητές τους στην επίλυση των συσσωρευμένων προβλημάτων από τις λανθασμένες πολιτικές επιλογές του παρελθόντος.

Ενωμένη η κοινωνία, απαλλαγμένη από μικροσυμφέροντα να αντιμετωπίσει τις νέες προσκλήσεις και να μετατρέψει τις δυσκολίες σε ευκαιρίες ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας το καλύτερο διαθέσιμο δυναμικό της.